2011 – Otzenhausen

Proiectul “TINERET ÎN ACŢIUNE”,

organizat de Academia Europeană din Otzenhausen

 

Proiectul “Tineret în Acţiune” organizat de Academia Europeană Otzenhausen, Germania condus de d-na Meike Gerboth, este în al doilea an de proiect. Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” este partener în acest proiect alături de alte trei licee din Germania, Finlanda şi Italia. În luna decembrie prof. Michaella Melinte şi elevul Daniel Jaremek au participat la seminarul pregătitor proiectului, unde s-au stabilit temele care au fost pregătite de fiecare ţară.

În perioada 27.02 – 6.03 a avut seminarul cu tema “Whether global, regional, local doesn’t matter-our ideas are moving!” la care Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” a fost reprezentat de elevii: Alexandru Cazacu, Emanuel Croitor, Vlăduţ Girigan, Alexandra Goraş, Ionuţ Grigoraş, Eliza Horbaniuc, Georgiana Ieremciuc, Daniel Jaremek, Gică Mitrofan, Eduard Munteanu, Ionela Onofrei, Cristian Tofan şi profesorii Michaella Melinte – coordonatorul proiectului şi Tiberiu Ambrozie.

Oportunitaţile seminarului internaţional au fost următoarele:

  • posibilitatea cooperării multiculturale şi multidisciplinare;
  • acumularea de noi cunoştinţe privind politicile europene de protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
  • optimizarea comunicării într-o limbă străină;
  • stimularea lucrului în echipă pe ateliere multinaţionale, urmărindu-se dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor pe fondul unei bogăţii informaţionale;
  • posibilitatea de a de a cunoaşte diversitatea culturală şi de a sesiza unitatea în diversitate, specifică Uniunii Europene.
  • posibilitatea de analiză critică a unor fenomene globale din lumea contemporană, schimbul de idei şi informaţii între elevii şi profesorii participanţi la seminar.
  • contactul cu alte şcoli şi alte sisteme de învăţământ din Uniunea Europeană;

Tematica seminarului a fost una complexă: abordarea unor probleme legate de agricultură, hrană, mediu înconjurător, dezvoltare durabilă din perspectivă locală, regională şi globală, exerciţii de comunicare interculturală şi nu în ultimul rând transpunerea artistică a aspectelor studiate

DUMINICĂ, 27 FEBRUARIE 2011

Prima zi a fost dedicată prezentării academiei, a regulilor casei care trebuie respectate de către participanţii la seminar şi a fost completată fericit cu exerciţii de „spargere a gheţii”, de cunoaştere a participanţilor.

LUNI, 28 FEBRUARIE 2011

Tematica zilei a fost una complexă: abordarea unor probleme legate de agricultură, hrană, mediu înconjurător, dezvoltare durabilă din perspectivă locală, regională şi globală prin prezentări PowerPoint. După amiaza a fost ocupată cu o prezentare şi un workshop având ca temă multiculturalitatea şi mentalităţile europene.

Seara naţională a permis cunoaşterea tradiţiilor populare şi culturale din cele patru ţări participante la seminar. Echipa română a realizat o prezentare a ţării noastre sub forma unui videoclip şi a prezentat un dans popular tradiţional din Bucovina; de asemenea fiind un seminar internaţional, elevii liceului nostru au interpretat două piese din repertoriul internaţional: „Winning flag” şi „Sway”. Aflându-ne în preajma zilei de 1 martie, elevii liceului nostru au oferit mărţisoare tuturor participanţilor la seara naţională.

MARŢI, 1 MARTIE 2011

Ziua de marţi fost dedicată vizitării muzeului de ştiinţe naturale din Parcul Natural Saar Hunsruck şi oraşului Trier. Oraşul Trier, situat pe râul Mosel este cel mai vechi oraş de pe teritoriul actual al Germaniei, fiind fondat de romani în anul 16 î.Hr., sub numele de Augusta Trevorum. Trier-ul a constituit o foarte importantă citadelă defensivă contra atacurilor barbare, iar începând din secolul al II-lea, devine un mare oraş comercial fiind calificat ca fiind o “a doua Roma”. Activităţile din acest oraş au vizat participarea la o expunere a organizaţiei non-guvernamentale Local Agenda 21, iar după amiaza a fost alocată vizitării unor monumente cum ar fi Catedrala Maicii Domnului şi Basilica Constantin sau a altor monumente precum Porta Nigra si Băile Imperiale, a căror ruine amintesc de epoca romană.

MIERCURI, 2 MARTIE 2011

Această zi a fost dedicată excursiei la Saarbrucken, capitala landului Saar, un oraş de aproape 200000 de locuitori aflat la graniţa Germaniei cu Franţa. Activităţile au cuprins divizarea grupului în trei grupuri multinaţionale mai mici şi participarea acestora la activităţile unor organizaţii non-guvernamentale locale fiind vizate trei domenii diferite: telefonul celular şi telefonia mobilă în lume, conceptul de „fair trade” şi nu în ultimul rând mobilitatea şi energiile alternative. De asemenea, au fost vizitate obiectivele turistice din acest oraş, iar o parte din elevii români au vizitat Universitatea din Saarbrucken.

JOI, 3 MARTIE 2011

Activitatea principală din acestă zi a reprezentat-o traducerea şi studiul unui capitol din lucrarea- „Feeding The Planet”, urmată de realizarea unei ştiri de televiziune pe tematica capitolului, care a fost prezentată în plenul seminarului. De asemenea, seara, elevii din cele 4 ţări au realizat şi prezentat în manieră proprie un fragment dintr-o piesă de teatru.

VINERI, 4 MARTIE 2011

O altă activitate importantă a constituit-o transpunerea artistică prin pictură a aspectelor abordate în cadrul acestui seminar. Elevii au fost ajutaţi în demersul lor de artistul plastic german Mario Andruett. Desenele realizate de echipe multinaţionale vor fi prezentate în cadrul unor expoziţii realizate în cele 4 şcoli prezente la seminar.

SÂMBĂTĂ, 5 MARTIE 2011

Transpunerea artistică prin pictură a aspectelor abordate în cadrul acestui seminar a continuat şi în această zi, desenele fiind finalizate. Seara de gală a fost dedicată prezentării celor mai interesante fotografii realizate în timpul seminarului, prezentării de către elevi a ideilor şi mesajelor cuprinse în picturile realizate, prezentării unor jocuri şi dansuri specifice etc.

Acest tip de seminar a oferit elevilor şi profesorilor posibilitatea comunicării interculturale, interdisciplinare şi acumulării de noi cunoştinţe privind probleme legate de agricultură, hrană şi protecţia mediului înconjurător. Temele discutate reprezintă un tot unitar abordate dintr-o perspectivă locală, regională şi globală.

IMPRESII

Michaella Melinte, director al colegiului şi coordonator al proiectului

“Toate zilele au fost foarte pline lucrându-se şi 13 ore pe zi în multe activităţi foarte interesante, toate echipele de lucru fiind multinaţionale. Elevii noştri s-au împrietenit şi au lucrat atât de eficient alături de elevii din celelalte ţări, încât pe durata întregului proiect s-a creat impresia că suntem o singură naţiune. Timpul petrecut în Otzenhausen a fost o experienţă plăcută şi educativă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.”

Tiberiu Ambrozie, profesor

“Munca pe ateliere de lucru a dezvoltat în cadrul seminarului abilitatea participanţilor de a lucra în echipe stimulând cooperarea, determinând tinerii să analizeze unele fenomene globale prezente în lumea contemporană, să-şi dezvolte gândirea critică, să participe activ la schimbul de idei şi informaţii”.

Daniel Jaremek, elev în clasa a XII-a B

În una din zilele petrecute acolo am învăţat despre fair trade, un concept interesant care ar trebui luat în serios şi adoptat de toate ţările.

Fair trade este un parteneriat comercial al cărui scop este creşterea echităţii în comerţul internaţional. Contribuie la o dezvolatre durabilă oferind condiţii comerciale mai bune şi asigurând drepturile producătorilor şi muncitorilor marginalizaţi în special din ţările subdezvoltate.

Alexandra Goraş, elevă în clasa a X-a A

Seara naţională din acest an pot spune că a contribuit foarte mult la relaţiile de prietenie pe care le-am legat, ne-am cunoscut mai bine unii pe alţii şi asta prin prezentarea tradiţiilor şi a ţării din care facem parte.

După spectacolul oferit de celelalte ţări, a venit şi rândul nostru de a-i impresiona.Prin suita de dansuri populare bucovinene, prin prezentarea ţării şi a unor tradiţii cum ar fi: sărbătoarea mărţişorului specific românească care celebrează venirea primăverii. După ce le-am oferit mărţişorul şi cozonacul de care nu au auzit sau văzut vreodată au rămas plăcut surprinşi de tot ce le-am prezentat şi ce au primit, astfel mulţi dintre ei au devenit dornici să ne cunoască mai bine pe noi şi ţara din care venim.

Emanuel Croitor, elev în clasa a XI-a A

“Am fost împărţiţi în patru grupuri multinaţionale şi cu ajutorul unui artist plastic german, am realizat patru tablouri în concordanţă cu subiectele dezbătute pe parcursul seminarului, am transpus lucrurile învăţate în artă. A fost o experienţă nouă pentru noi, am cunoscut un alt mod de gândire, acesta fiind şi scopul proiectului, de a descoperi şi cunoaşte alte culturi. Aceste tablouri vor fi expuse în toate cele patru şcoli participante la proiect. Tablourile vor fi expuse în şcoala noastră, începând cu 3 mai şi până până pe 13 mai”.

Alexandru Cazacu, elev în clasa a XI-a A

“Deşi a fost un seminar, tot ce am învăţat a fost prin metode nonformale: jocuri de socializare, prezentări PowerPoint şi chiar pictură. Am avut ocazii să socializăm, iar lucrul în echipe multinaţionale a fost un adevărat succes.”