Olimpiada județeană Tehnologii

OLIMPIADA la disciplinele din aria curriculară ,,TEHNOLOGII”, etapa judeţeană

 Procedura operaţională – organizare olimpiade

Subiecte şi Bareme

Rezultate

Rezultate Contestaţii


Subiecte şi Bareme proba practică

Rezultate Finale