Paşii FPI

În anul şcolar 2012-2013 CT “Samuil Isopescu” a fost implicat în activităţile proiectului:

Parteneriate active şcoală-întreprindere

pentru îmbunătăţitea formării profesionale iniţiale

PASII FPI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Contract de finanţare : POSDRU/85/1.1/S/63196
Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)
Partener: Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR)

Obiectivul General:
Îmbunătăţirea capacităţii Învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţii muncii prin colaborare directă cu reprezentanţii mediului economic.

La seminarul organizat la Poiana Braşov, pe 4 decembrie 2012, din partea unităţii noastre a participat d-na profesor Şovea Angela.

Vineri 15 Martie 2013, s-a desfăşurat activitatea 3.11.2 „Realizarea sesiunilor de formare – nivel judeţean“ la Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare, judeţul Maramureş.

Din partea C.T. “Samuil isopescu” au participat 5 cadre didactice: Hapenciuc Cristina, Abiculesei Manuela, Georgescu Mariana, Cozmiuc Marius, Mucea Constantin şi 4 elevi: Milici Tiberiu, Sumanariu Alexandru, Sorohan Marius, Spoială Sorin.

După lansarea evenimentului “Săptămâna PAȘII FPI” din data de 01.04.2013, fiecare scoala membră a rețelei desfășoară activități specifice tematicii parteneriatului școală – întreprindere.

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava face parte din rețeaua partenerială nr. 6 formată din: Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare (școală-pilot), Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare, Grupul Școlar Forestier Baia Mare și Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava.

Activitățile desfășurate miercuri, 3.04.2013 la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava s-au derulat pe parcursul a 6 ore și au avut următoarea tematică:

  1. 1.  Rolul parteneriatelor școală-întreprindere în învățământul profesional și tehnic sucevean (2 ore)

–          Prezentare PPT:  Parteneriate încheiate de către C.T.”Samuil Isopescu” Suceava cu agenții economici  pentru pregătirea practică a elevilor, în anul școlar 2012-2013

–          Masă rotundă: Exemple de bune practici din timpul activităților desfășurate de către elevi la agenții economici

–          Workshop (lucru pe echipe): Documentația necesară derulării parteneriatelor școală – întreprindere (contractul de pregatire practică, caietul de practică)

2. Internetul – instrument de explorare a pieței forței de muncă și loc de întâlnire dintre cererea și oferta de formare profesională inițială – prezentarea site-ului www.pasiifpi-tvet.ro (1 oră)

Participanții la aceste activități au fost reprezentanţi ai CTSI (elevi, cadre didactice, echipa managerială, consilierul educativ, psihologul școlar), reprezentaţi ai agenţilor economici (S.C. Restaco S.R.L. Suceava, S.C. Electro Delc S.R.L. Suceava),  reprezentanţi UGIR, ISJ Suceava, AJOFM, ai autorităţilor locale precum și părinţi. S-au realizat cu această ocazie schimburi de informaţii și de experienţă  cu privire la tendinţele pieţei muncii din punct de vedere al calificărilor profesionale, s-au dezbătut probleme privind piaţa muncii în contextul actual și tendințele acesteia și s-a evidențiat rolul fiecărui partener social la educarea şi formarea profesională iniţială a tinerilor, la inserţia profesională a acestora pe piaţa muncii. Elevii prezenți au lucrat pe ateliere și s-au întrecut în realizarea unei hărți a parteneriatelor CTSI – agenți economici suceveni din anul școlar curent precum și a unor materiale informative. S-a creat de asemenea un cadru general favorabil stabilirii unor noi parteneriate şcoală – întreprindere, respectiv dezvoltării celor deja existente prin informarea factorilor implicati cu privire la avantajele utilizării site-ului www.pasiifpi-tvet.ro pentru cunoașterea ofertei  de calificări profesionale a școlilor cu IPT de către mediul economic și pentru încheierea de parteneriate școală – întreprindere de către școlile interesate

3. LECȚII DESPRE ENERGIE – vizită la Centrul de instruire profesională al  E.ON Moldova Distribuție Suceava – lecții/ expuneri tehnice, demonstrații practice, schimb de experiență tehnică și didactică (3 ore)

Cu ocazia acestei vizite elevii claselor a XII-a C (tehnician în instalații electrice) și a X-a B (domeniul electric), însoțiți de cadre didactice de specialitate din domeniul electric, au participat la lecțiile și demonstrațiile practice din laboratoarele și poligoanele exterioare ale Centrului de instruire profesională al  E.ON Moldova Distribuție Suceava, instructorii de aici oferind răspunsuri la întrebările și curiozitățile elevilor despre lumea energiei electrice. De asemenea s-a realizat un schimb de experiență tehnică și didactică între profesori și instructori, util în activitatea profesională și științifică specifică a părților implicate.

            Toate aceste activități s-au realizat cu implicarea activă a unui grup de cadre didactice (ing. Hapenciuc Cristina – director adjunct, ing. Șovea Angela – profesor discipline tehnice, domeniul electric, ing. Georgescu Mariana – profesor discipline tehnice, domeniul mecanic, ing. Abiculesei Manuela Mariana – profesor discipline tehnice, domeniul construcții și lucrări publice, sing. Mucea Constantin – maistru instructor și profesor discipline tehnice, domeniul mecanic, prof. Cozmiuc Marius) și a unor elevi inimoși (Danileț Brian Norbert și Ovadiuc Victor Alexandru din clasa a X-a B).