Bacalaureat

Bacalaureat 2020

în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Examenul de bacalaureat – 2018 se desfăşoară în conformitate cu
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011

OMEN 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019.pdf


 

Modele de subiecte pentru competențele lingvistice și digitale – bacalaureat 2018

 Modele de subiecte pentru probele scrise – bacalaureat 2018

 


nexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2020

Sesiunea iunie – iulie 2020

25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)
1 – 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2020

13 – 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
18 august 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
19 august 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26 – 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
27 – 28 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00)
29 august – 2 septembrie 2020
Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.