GRANADA – Mobilitate

PROIECTUL LEONARDO DA VINCI MOBILITATI VETPRO

“STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE – MIJLOACE ȘI SCOPURI ÎN EDUCAȚIE ÎN STATE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ”

Proiectul Leonardo Da Vinci Mobilităţi VETPRO al Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, se intitrulează “Strategii didactice interactive – mijloace şi scopuri în educaţie în state din Uniunea Europeană” şi a fost derulat în perioada 4 -17 februarie 2013, la Granada (Spania), având ca organizaţie parteneră, Mobility Europrojects din Granada.  Proiectul de mobilitate s-a adresat unui număr de 6 profesori de la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava: Tiberiu Ambrozie (coordonator de proiect), Otilia Andrieş, Manuela Grosu, Monica Macovei, Teodor Mera şi Aurica Petrache şi a permis acestora să-şi formeze competenţe cheie pentru abordarea inovativă a activităţilor didactice. Obiectivul principal al proiectului l-a vizat dobândirea de  noi competenţe şi dezvoltarea de abilităţi de comunicare pentru pentru abordarea inovativă a activităţilor didactice, pentru creşterea calităţii actului educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

  • formarea de noi competenţe psihopedagogice şi metodice folosite în procesul didactic  pentru a promova învăţarea interactivă în învăţământul profesional şi tehnic;
  • asimilarea  de competenţe necesare pentru integrarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în activităţi didactice;
  • folosirea mijloacelor ICT şi multimedia ca instrumente didactice şi metode inovative de predare-învăţare-evaluare;
  • aprofundarea modalităţilor de elaborare a strategiilor didactice interactive pentru a  eficientiza discursul didactic şi a-l adapta la diverse contexte educaţionale date;.

Mobilitatea şi-a propus următoarele rezultate: dobândirea de noi competenţe în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării şi a mijloacelor multimedia ca instrumente didactice de predare a disciplinelor tehnice şi de cultură generală, studierea noilor metode de predare – învăţare, utilizate în şcolile spaniole, pentru formarea competenţelor cheie ale elevilor şi creşterea calităţii în educaţie, aprofundarea căilor de acţiune, pentru elaborarea unor strategii didactice interactive eficiente şi sprijinirea îmbunătăţirii procesului educativ având ca rezultate profesori mai bine pregătiţi şi elevi cu rezultate mai bune.

Proiectul a oferit profesorilor participanţi oportunitatea de a-şi actualiza şi îmbunătăţi competenţele,  prin cunoaşterea directă a exemplelor de bunelor practici ale furnizorilor de formare profesională din sistemul educaţional spaniol pe durata mobilităţii propuse. Activităţile propuse în programul de lucru au vizat: vizite de studiu la unităţile de învăţământ IES Cartuja, IES Hermenegildo Lanz, IES Virgen de Las Neves, IES Francisco Ayala, prezentarea şcolilor şi a asistenţe la ore de discipline tehnice şi de cultură generală, mese rotunde şi dezbateri pe teme privind integrarea strategiilor didactice interactive în cadrul lecţiei, privind folosirea mijloacelor TIC şi multimedia ca instrumente didactice inovative de predare-învăţare-evaluare şi impactul utilizării mijloacelor audio-vizuale asupra învăţării, privind rolul activităţilor extracurriculare în cadrul şcolii şi în activitatea profesorilor şi elevilor în special. Programul activităţilor de formare a fost completat în mod plăcut de programul cultural “Descoperă Granada în profunzime”, care a cuprins: vizitarea ansamblului arhitectural Alhambra, Generalife şi Alcazaba, vizitarea manăstirilor Cartuja şi San Geronimo, a catedralei din centrul oraşului, vizitarea Muzeului de Ştiinţe şi a Muzeului Caja Granada; acest program a permis sesizarea implicării elementelor de cultură arabă în istoria şi civilizaţia oraşului Granada. Weekend-ul a fost dedicat unor excursii pline de farmec: vizitarea oraşului Malaga, port important la Marea Mediterană, oraşul natal al pictorului Pablo Picasso şi vizitării oraşului Cordoba şi a simbolului acestui oraş, catedrala Mezquita.

Împărtăşirea experienţei acumulate pe perioada mobilităţii în şcolile şi organizaţiile partenere va creşte gradul de informare a profesorilor participanţi în ceea ce priveşte practicile inovatoare în domeniul noilor strategii didactice ale educaţiei şi formării profesionale. Rezultatul direct al demersului va fi creşterea calităţii actului educţional la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava şi încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională.

Prof. Tiberiu Ambrozie

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava