GRANADA – Spania

PROIECTUL LEONARDO DA VINCI MOBILITATI VETPRO

“STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE – MIJLOACE ȘI SCOPURI ÎN EDUCAȚIE ÎN STATE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ”

A fost aprobat PROIECTUL LEONARDO DA VINCI MOBILITATI VETPRO, cu numărul candidaturii LLP LdV/VETPRO/2012/RO/318 şi cu titlul “STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE – MIJLOACE ȘI SCOPURI ÎN EDUCAȚIE ÎN STATE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ”; Proiectul de mobilitate se adresează unui număr de 6 participanţi de la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, ingineri, profesori metodişti şi formatori Proiectul le va permite profesorilor să-şi formeze competenţe cheie pentru abordarea inovativă a activităţilor didactice.

Obiectivul principal al proiectului vizează dobândirea de  noi competenţe şi dezvoltarea de abilităţi de comunicare pentru pentru abordarea inovativă a activităţilor didactice, pentru creşterea calităţii actului educaţional.

Obiectivele specifice proiectului vizează:

  • formarea de noi competenţe psihopedagogice şi metodice folosite în procesul didactic  pentru a promova învăţarea interactivă în învăţământul profesional şi tehnic
  • asimilarea  de competenţe necesare pentru integrarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în activităţi didactice;
  • folosirea mijloacelor ICT şi multimedia ca instrumente didactice şi metode inovative de predare-învăţare-evaluare;
  • aprofundarea modalităţilor de elaborare a strategiilor didactice interactive pentru a  eficientiza discursul didactic şi a-l adapta la diverse contexte educaţionale date.

Aceste obiective răspund nevoilor de formare identificate şi se vor realiza prin mobilitatea proiectată împreună cu partenerul spaniol.

Mobilitatea îşi propune următoarele scopuri şi rezultate:

  • dobândirea de noi competenţe în utilizarea ICT şi a mijloacelor multimedia ca instrumente didactice de predare a disciplinelor tehnice şi de cultură generală;
  • studierea noilor metode de predare – învăţare, utilizate în şcolile spaniole, pentru formarea competenţelor cheie ale elevilor şi creşterea calităţii în educaţie.
  • aprofundarea căilor de acţiune, pentru elaborarea unor strategii didactice interactive eficiente, în vederea creşterii funcţionalităţii pedagogice a activităţilor de predare – învăţare – evaluare, pe termen scurt, mediu şi lung.
  • sprijinirea îmbunătăţirii procesului educativ având ca rezultate profesori mai bine pregătiţi şi elevi cu rezultate mai bune.

Scopul proiectului este să ofere oportunitatea unui grup format din de şase profesori, de a-şi actualiza şi îmbunătăţi competenţele prin cunoaşterea directă a bunelor practici ale furnizorilor de formare profesională din sistemul educaţional spaniol pe durata mobilităţii propuse. Împărtăşirea experienţei acumulate pe perioada mobilităţii în şcolile şi organizaţiile partenere va creşte gradul de informare a profesorilor participanţi în ceea ce priveşte practicile inovatoare în domeniul noilor tehnologii educaţiei şi formării profesionale. Rezultatul direct al demersului va fi creşterea calităţii actului educţional la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, încurajarea cooperării europene în educaţie şi formare profesională.

Mobilitatea urmează să aibă loc în Granada – Spania, la instituţii de învăţământ spaniole având ca intermediar organizaţia de primire M.E.P. Europrojects Granada şi se va desfăşura în 2013, având o durată de doua săptămâni.