MALAGA – Spania

Prezentare PowerPoint

SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ PENTRU A ÎMBUNĂTĂŢI CALITATEA ÎN EDUCAŢIE

LLP – LdV/VETPRO/2011/RO/273

PROGRAMUL ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – LLP
PROIECT MOBILITĂŢI LEONARDO DA VINCI

     PARTENERI:

 • COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA, ROMÂNIA
 • SPANISH & INTERNSHIP CONSULTANT S.L., MALAGA, SPANIA

    Scopul principal al proiectului este de a actualiza şi îmbunătăţi competenţele didactice şi pedagogice ale profesorilor beneficiari în contextul european de formare continuă şi de a transfera aceste competenţe în contexte didactice sau non-didactice noi. Proiectul se adresează nevoilor de adaptare ale didacticii şi practicii pedagogice la exigenţele europene şi la profilul actual al tânărului care învaţă. Proiectul se va derula între 01/09/2011 şi 13/07/2012, iar mobilitatea va avea loc în perioada 30/04/2012 – 13/05/2012 la Spanish & Internship Consultant, S.L., Malaga, Spania.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SUNT:

 1. actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de la disciplinele tehnice;
 2. antrenarea cadrelor didactice din domeniile tehnice în activităţi de valorificare a ideilor inovatoare în proiectarea şi aplicarea strategiilor didactice;
 3. dezvoltarea abilităţilor de elaborare a unor instrumente de lucru destinate eficientizării procesului de predare-învăţare-evaluare în colegiile tehnice din judeţul Suceava.

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ ŞI A ACTIVITĂŢILOR

    În acest proiect vor fi implicaţi şase profesori care predau discipline de specialitate tehnică din aria curriculară Tehnologii, titulari la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava. Aceştia vor efectua o mobilitate de două săptămâni, cu 80 de ore de formare continuă care vor asigura satisfacerea nevoilor de formare identificate: actualizarea, îmbunătăţirea şi transferul competenţelor de cadru didactic implicat activ în aplicarea politicilor educaţionale naţionale şi europene, adaptarea didacticii şi practicii pedagogice la exigenţele contemporane şi la profilul actual al tânărului care învaţă, dezvoltarea şi utilizarea de instrumente şi mecanisme care să atragă tinerii către formarea iniţială tehnică, către educaţie, în general, optimizarea competenţelor de comunicare în limbi straine.

CRITERII DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR

 • cadru didactic în aria curriculară Tehnologii
 • grad didactic I şi II,
 • şefi de catedră/ formatori/ metodişti/ mentori de practică pedagogică a studenţilor/ responsabili de cercuri pedagogice/ responsabili comisii interne
 • nivel de competențe lingvistice minimum A2
 • competenţe digitale avansate
 • competenţe sociale: comunicare, cooperare şi lucru în echipă, asumarea de responsabilităţi, coduri şi valori morale, autocontrol, relaţionarea cu alte persoane, empatie, negociere, leadership, acceptarea şi adaptarea la diversitate culturală.

PARTICIPANŢII LA PROIECT

    În luna octombrie 2011 a avut loc selecţia candidaţilor care şi-au depus dosare pentru participarea la proiect. La proiect vor participa profesorii: Angela Nesteriuc, Manuela Ecaterina Abiculesei, Angela Şovea, Daniela Petrovici, Simona Rebenciuc, Cristina Hapenciuc.

PREGĂTIREA MOBILITĂŢII

Pregătirea participanţilor va avea trei module:

 • Modulul I – informaţii despre programul european LLP, Programul Sectorial Leonardo da Vinci, proiectul de mobilitate aprobat, obiectivele, fazele de derulare (pregătire, mobilitate, evaluare, diseminare, raportare), activităţi, programul de lucru pe perioada pregătirii şi pe durata mobilităţii. Participanţii vor fi informaţi despre partenerul de proiect. Vor fi prezentate convenţia de finanţare şi instrucţiunile financiare, bugetul proiectului.
 • Modulul II asigură pregătirea lingvistică, spaniola, ca limbă a proiectului. Activitatea se va desfăşura în 35 ore. Pregătirea lingvistică se va realiza la Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava și la SIC Malaga (în primele zile de mobilitate, în timpul liber).
 • Modulul III – pregătire culturală şi pedagogică. Pregătirea pedagogică oferă informaţii despre comportarea pe durata mobilităţii, respectarea programului, implicarea în toate activităţile proiectate şi la evaluările aplicate.