Diriginţi

TABEL DIRIGINŢI  AN ŞCOLAR 2016 -2017

 

Nr. crt.

Clasa Domeniul/Calificarea profesională/Specializarea

Profesor diriginte

Sala de clasă

 1.

IX A Domeniul mecanic

Prof. Chiricheş Ramona

P05

 2.

IX B Domeniul electric

Prof. Rebenciuc Simona

105

 3.

IX C Ştiinţe sociale

Prof. Roşu Cristina

P02

 4.

IX D frecvenţă redusă filologie

Prof. Agapi Roxana

P01

 5.

IX A şc. prof. Domeniul mecanic

Prof. Roman Florin

203

 6.

IX B şc. prof. Domeniul electric/Domeniul construcţii

Prof. Macovei Ştefania

201, At.c.

7.

X A  Domeniul mecanic

Prof. Grosu Manuela

P07

8.

X B Domeniul electric

Prof. Ciobanu Iustina

101

9.

X C Ştiinţe sociale

Prof. Pauliuc Niculina

103

10.

X A şc. prof. Domeniul mecanic

Prof. Cozmiuc Marius

202

11.

X B şc. prof. Domeniul electric/Domeniul construcţii

Prof. Cîmpan Georgeta

205, 109

12.

XI A  Ştiinţe sociale

Prof. Georgescu Mihail

104

13.

XI B Tehnician mecatronist

Prof. Georgescu Mariana

P04

14.

XI C Tehnician electrician electronist auto

Prof. Andrieş Otilia

208

15.

XI D fr Filologie

Prof. Puha Marcel

P05

16.

XI A şc. prof. Lăcătuş mecanic prestări servicii

Prof. Grosu Cristina

209

17.

XI B şc. prof. Electrician constructor

Prof. Creţu Niculina

LE1

18.

XI C şc. prof. Dulgher, tâmplar, parchetar

Prof. Abiculesei Manuela

P03

19.

XII A Tehnician în automatizări

Prof. Şovea Angela

204

20.

XII B Tehnician instalaţii electrice

Prof. Lazăr Carmen

207

21.

XII C  Tehnician mecatronist

Prof. Macovei Monica

206

22.

XII D Ştiinţe sociale

Prof. Ambrozie Tiberiu

102

23.

XII E Frecvenţă redusă  Filologie

Prof. Mera Teodor

P07

24.

XIII A  Frecvenţă redusă filologie

Prof. Milici Ovidiu

103

25.

I A ŞP Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului

Prof. Vorniceanu Cristina

P03

26.

I B ŞP Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Prof. Nistor Georgeta

108

27.

II A ŞP Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului

Prof. Irimia Delia

106

28.

II B ŞP Administrator reţele locale şi de comunicaţii

Prof. Ilişoi Ionuţ

107

29.

II C ŞP Tehnician electroenergetician

Prof. Chibici Ana

P02

30.

II A ŞM Maistru electromecanic auto

Prof. Mucea Constantin

P04

 

Aprobat în şedinţa C. A. din data de  09. 09. 2016

         Director,                                                                                      Director adjunct,

Prof. Amalia POPESCU                                                                 Prof. ing. Cristina HAPENCIUC