2013 – Otzenhausen

Seminarul Internaţional intitulat „Youth In Dialogue With Green Economy” găzduit de Academia Europa din Otzenhausen (Germania)

 

În perioada 24 februarie – 3 martie 2013, un grup de elevi şi profesori de la colegiile „Samuil Isopescu” şi „Petru Rareş” din Suceava, au participat la Seminarul Internaţional intitulat „Youth In Dialogue With Green Economy” găzduit de Academia Europa din Otzenhausen (Germania). Seminarul face parte din proiectul „Tineret în Acţiune”, la acest proiect participând elevi şi profesori de la liceele din Nidda (Germania), Modica (Italia), Helsinki (Finlanda) şi de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” şi Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava. Echipa română a fost compusă din 12 elevi conduşi şi îndrumaţi de prof. Cristina Rîşca şi prof. Tiberiu Ambrozie.

Activităţile seminarului a cuprins o tematică complexă:  definirea dezvoltării durabile şi identificarea pilonilor acesteia (economic, social şi de mediu), definirea economiei verzi în raport cu dezvoltarea, comparaţii asupra dezvoltării durabile în Europa, exerciţii de comunicare interculturală, dezbatere privind efectele crizei economice asupra populaţiei, discuţii despre resurse şi stil de viaţă, ateliere de lucru pe tema companiilor sustenabile.

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi căuta în primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic şi social. Participanţii au lucrat pe ateliere în echipe multinaţionale, urmărindu-se dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor pe fondul unei bogăţii informaţionale.

Seara naţională a permis cunoaşterea tradiţiilor din cele patru ţări participante la seminar. Echipa română a realizat o prezentare Power-Point a ţării noastre, a Bucovinei şi a liceului nostru, a interpretat o melodie a trupei Phoenix intitulată „Andri Popa” şi a prezentat un dans popular tradiţional din Bucovina.

Ziua de miercuri a fost dedicată excursiei la Saarbrucken, capitala landului.

Acest tip de seminar oferă elevilor şi profesorilor posibilitatea de a colabora, de a acumula cunoştinţe noi privind politicile europene de protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, de a cunoaşte diversitatea culturală, de a optimiza comunicarea în limbi străine şi de a sesiza unitatea în diversitate, specifică Uniunii Europene. Munca pe ateliere de lucru dezvoltă abilitatea participanţilor de a lucra în echipe stimulând cooperarea, determinând tinerii să analizeze unele fenomene globale prezente în lumea contemporană, să-şi dezvolte gândirea critică, schimbul de idei şi informaţii. Temele discutate reprezintă un tot unitar abordate dintr-o perspectivă locală, regională şi globală. Proiectul are o pagină de Facebook, o bază de date formată din fotografii şi filme realizate în timpul seminarului.