Matematică şi ştiinţe

Catedra de matematică şi ştiinţe 

Responsabil: prof. Macovei Monica
 
 
 
Membri: prof. Cîmpan Georgeta
                   prof. Cajvan Ana
                   prof. Grosu Manuela
                   prof. Ciobanu Iustina