Resurse materiale

• Suprafaţă construită: 4090,39 mp
(şcoală, ateliere depozite, garaje, cămin, cantină)

•   Săli de clasă – 10
•   Laboratoare – 11
•   Cabinete – 8
•   Săli de sport – 2
•   Cantină
•   Cămin
•   Sală de festivităţi
•   Bibliotecă
•   Cabinet medical
•   Cabinet stomatologic

Ateliere:
Corp B:
Atelier mecanică 1, 2 şi 3
Atelier electromecanic auto
Atelier construcții și instalații
Garaj didactic (în corpul B).

Corp C:
Atelier construcții
Atelier electro
Atelier tâmplărie 1 şi 2

Cabinet de sănătatea și securitatea muncii