Formare continua

Legislație

Legea 1/2011 Legea educației naționale
OMECTS 5561/07.10.2011OMEN nr. 3129/01.02.2013OMEN nr. 5397/05.11.2013OMEN nr. 3240/26.03.2014 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, completată și modificată
OMECT 5485/2011 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ;
OMECT 5562/2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalarea creditelor profesionale transferabile;
OMECT 5564/2011OMEN 3130/2013 Metodologia de acreditare şi evaluare periodică afurnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, modificatăși completată;
Nota 48/22.02.2013 Procedura privind acordarea de CPT pentru participarea la activităţi de formare din categoria programe speciale.

 

Perfecționare prin grade didactice

precizari_grade_didactice.pdf

Oferte de formare

Formularul de înscriere la cursurile acreditate sau avizate

CCD Suceava

Definitivat

Metodologia de desfășurare aexamenului de definitivare în învățământ 2017

Calendarul de desfășurare aexamenului de definitivare în învățământ 2017