Cabinet Psihopedagogic

 

PROGRAM DE CONSILIERE PSIHOPEDAOGICĂ –  An şcolar 2013-2014

• Luni, Marţi,  Miercuri

–    8.30  –  12.00

• Joi

–    8.00  –  19.30

• Vineri

–    9.00  –  11.00

profesor Florentina Vlad – tel. 0745/039875

Ce trebuie să se stie  despre cabinetul de consiliere

Vrei să te dezvolţi armonios ?  Vrei să te cunoşti mai bine ? 
Vrei să contribui la propria ta formare ?

În căutarea anilor mei

Atribuţii ale Cabinetului de asistenţã psihopedagogicã :

a)    asigurã informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, pãrinţilor educatoarelor, învãţãtorilor, institutorilor şi profesorilor pe diferite subiecte: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi;
b)    asigurã prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic. Tehnicile de intervenţie in domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot fi utilizate doar de profesorul psiholog conform atestãrii din partea Colegiului Psihologilor din România;
c)    asigurã examinarea psihologicã atât pentru cadrele didactice cât şi a elevilor, la cererea pãrinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte. Examinarea şi testarea psihologicã sunt efectuate doar de profesorul psiholog conform atestãrii din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.
d)    propune şi organizeazã programe de orientare şcolarã, profesionalã şi a carierei elevilor în şcolile unde îşi desfãşoarã activitatea, în colaborare cu consilierii educativi;
e)    asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
f)    sprijinã şi asigurã asistenţa si consilierea metodologicã a educatoarelor, învãţãtorilor, institutorilor, profesorilor si diriginţilor.
g)    elaboreazã studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale prin învãţãmântul profesional şi liceal precum şi tipurile de şcoli din cadrul reţelei;
h)    recomandã pãrinţilor, consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa cabinetului de asistenţã psihopedagogicã (centre logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinetele psihologice etc.)
i)    colaboreazã cu mediatorii şcolari
j)    asigura servicii de consiliere si asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educative speciale.

Extras din REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRELOR ŞI A CABINETELOR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, art. 17

Codul etic ale consilierii

 • Confidenţialitate
 • Gândire pozitivă
 • Acceptare necondiţionată
 • Responsabilitate
 • Congruenţă
 • Colaborare
 • Respect

Codul etic al consilierii. Elemente de deontologie profesionalã.

Procesul de consiliere implicã o relaţie specialã între consilier şi consiliaţi, relaţie bazatã pe responsabilitate, confidenţialitate, încredere şi respect. Consilierul are obligaţia de a proteja interesele clienţilor. Orice proces de consiliere trebuie sã înceapã prin asumarea de cãtre consilier a responsabilitãţii respectãrii unui sistem de valori şi coduri stabilite de asociaţiile de specialitate. Atitudinile fundamentale ale consilierului sunt:

 1. Confidenţialitatea: este una din cele mai importante aspecte ale relaţiei de consiliere. Clientul trebuie sã aibã încredere în consilier iar acest lucru este realizat la începutul consilierii. Pentru client este important sã ştie cã îi va fi respectatã intimitatea, sentimentele, dorinţele.
 2. Gândirea pozitivă: filosofia consilierii este definirea omului ca fiinţă pozitivă care poate fi ajutat să-şi imbunataţească aspectele sale mai putin dezvoltate. Activităţile de consiliere trebuie sa fie focalizate pe dezvoltarea imaginii şi respectului de sine al clientului, a responsabilităţii personale.
 3. Acceptarea necondiţionatã: are la bazã urmãtoarele principii: fiinţa umanã este valoroasã şi pozitivã prin esenţia sa, are capacitatea de a face alegeri responsabile, are dreptul sã ia decizii asupra vieţiii personale şi de a- şi asuma propria viaţã. Valorizarea clienţilor nu trebuie sã fie condiţionatã de grupul social de apartenenţã, de rasã, de sex, religie, nivelul performanţelor şcolare, valori şi atitudini personale, comportamente .
 4. Responsabilitatea: se traduce prin respectarea principiilor fundamentale ale consilierii, prin efortul conjugat şi asumat pentru dezvoltare permanentă. Consilierul nu se poate implica în procesul consilierii dacă nu îşi asumă responsabilitatea atitudinilor şi acţiunilor.
 5. Congruenţa : se referã la concordanţa dintre comportamentul consilierului faţă de elev şi convingerile, emoţiile şi valorile sale personale. Congruenţa defineşte autenticitatea comportamentului persoanei.
 6. Colaborarea : abilitatea consilierului de a implica elevul sau grupul de elevi în deciziile de dezvoltare personală. Relaţia dintre elev şi consilier trebuie să fie una de parteneriat astfel încât responsabilitatea dezvoltării personale trebuie să fie a elevului. Această atitudine a consilierului poate fi sintetizată de povestea în care unui om flămând care a venit să ceară de mâncare nu i s-a dat un peşte, deşi acesta se găsea din belşug la masa celui care i s-a cerut, ci i s-a dat o undiţă cu care să înveţe să-şi potolească foamea ori de câte ori va simţi nevoia.
 7. Respectul: consilierea se bazează pe respectul faţă de persoană şi pe dreptul ei de autodeterminare. Punctul de vedere central în consiliere îl constituie integritatea persoanei şi libertatea acesteia de a alege şi de a lua decizii.