POCU

 

Lista candidaților înscriși la competiția profesională mai 2022


Anunt competiție profesională clasa XII-a_mai 2022

Cerere inscriere competitie profesionala


Program workshop 15 feb 2022


Anunț concurs – Expert selecție și menținere grup țintă


COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA

 (beneficiarul în proiect)

anunță scoaterea la concurs

în cadrul proiectului „PRACTICA – punte între școală și locul de muncă”

a postului de Expert selecție și menținere grup țintă

pentru perioada derulării proiectului


Workshop Iulie 2021


Anunt competiție profesională clasa XI-a_iunie 2021


XI C activități pe șantierele General Construct


Rezultate finale Competiția profesională clasa a XII-a iunie 2021


Rezultate probă scrisă – Competiția profesională clasa a XII-a_mai 2021


ANUNȚ COMPETIȚIA PROFESIONALĂ „PRACTICA – PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI LOCUL DE MUNCĂ” POCU/633/6/14/132173


Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție a experților


Rezultatul procesului de verificare a eligibilității administrative


Anunt concurs selectie tutori de practica


Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție a experților


Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative


Anunt concurs selectie tutori de practica


Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție a experților


Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative


Anunț selecție experți


 

Rezultat finale ale procesului de recrutare si selectie a experților


 

Rezultat probă de verificare a eligibilitații administrative

 


 

Rezultat selecție grup țintă clasa – XI A

Rezultat selecție grup țintă Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

 


Anunt selectie experti proiect_PRACTICA – punte între școală și locul de muncă 12.10.2020

Comunicat de presă


 

Publicat azi, 09.10.2020

Anunț selecție grup țintă

Calendar selecție grup țintă

 


12 August 2020

ANUNȚ DE SELECȚIE

COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA

anunță scoaterea la concurs

în cadrul proiectului „PRACTICA – punte între școală și locul de muncă

a mai multor posturi de experți

pentru perioada derulării proiectului (24 luni)

OBIECTIV GENERAL: Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. 80% din mediul rural) inmatriculati in sistemul national de invatamant (invatamant profesional – ISCED 3, nivel de calificare 3 si invatamant liceal – ISCED 3, nivel de calificare 4), la Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava si la Liceul Tehnologic ,,Oltea Doamna” Dolhasca prin programe de invatare la locul de munca, in domeniile Electronica-automatizari, Mecanica, Electric, Constructii, instalatii si lucrari publice, domenii din sectoare  cu potential competitiv si de specializare inteligenta, identificate conform SNC si SNCDI, in vederea insertiei viitoare pe piata muncii a cel putin 39 de elevi dintre acestia.

Anunt selectie experti proiect_PRACTICA – punte între școală și locul de muncă.pdf

Cerere inscriere la concurs_proiectul PRACTICA-punte între școală și locul de muncă.doc

Declaratie disponibilitate_proiectul PRACTICA-punte între școală și locul de muncă.doc

Erată: În anunțul de selecție, la dosarul de concurs trebuie depusă declarația de disponibilitate atașată, în locul scrisorii de intenție.

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative 

Rezultate finale selecție experți