Comisia de calitate

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – Membrii Comisiei

 

• prof. Cîmpan Georgeta, coordonator

• ing. Irimia Delia, secretar

• prof. Șovea Angela, reprezentantul sindicatului

• ing. Rebenciuc Simona, membru

• prof. Ciobanu Iustina, membru

• Tiron Samson, reprezentantul elevilor

• Tiron Maria, reprezentantul părinţilor

• Grosariu Alexandru, reprezentantul Consiliului Local

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2016 – 2017