ROSE

Revista „Explorer mozaic” nr. 2 iunie 2020


Proiect Vulnerabilități

În lunile februarie-mai 2019 s-au desfăşurat în cadrul Proiectului Educativ „VULNERABILITĂȚI ALE TINERILOR”, activități de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului, activități derulate de membrii echipei de implementare a proiectului în colaborare cu diriginții, membri ai comunității locale, familiile grupului țintă. Aceste activități s-au desfășurat cu membri grupului țintă prin sesiuni de informare si dezbateri pe teme vizând abandonul școlar, traficul de persoane și absenteismul. La acestea se adaugă activităţi pentru siguranţa pe net, de prevenire a infracţiunilor internautice. Obiectivele specifice ale activitatilor legate prevenirea consumulu de tutun, alcool si de droguri au fost următoarele:  creşterea gradului de informare cu privire la consecinţele consumului de tutun, alcool, cannabis şi substanţe etnobotanice în rândul tinerilor de vârstă şcolară, sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul evitării consumului experimental de alcool si droguri şi informarea acestora asupra efectelor şi riscurilor la care se expun, educarea adolescenţilor pentru ca aceştia să devină responsabili pentru propriile decizii şi să aleagă un stil de viaţă sănătos.

Proiectul educativ „Vulnerabilități ale tinerilor” presupune participarea a cel puțin 20 de elevi pentru fiecare activitate și derularea  unor activități care s-au finalizat cu realizarea unor postere si prezentări Power-Point în tematica activităților respective.


Excursie în Suceava

Excursia de documentare „Suceava – carte de identitate” a constat în vizitarea unor obiective turistice atractive, naturale și antropice din județul Suceava, care să le ofere elevilor o imagine despre realitatea istorică, geografică și etnografică din orizontul județului nostru, completată de activități culturale și de relaxare. Excursia a fost organizată și coordonată de către responsabilul cu activități extracurriculare și 2 profesori însoțitori, având 18 elevi participanți. Elevii participanți au realizat un portofoliu pe baza informațiilor obținute și a activităților derulate și o expoziție de fotografii realizate în timpul excursiei. Excursia a cuprins activități care derivă din obiectivul general al proiectului, adică îmbunătățirea situației școlare a elevilor prin activități de sprijin și remediale, formale și non-formale, cunoașterea de către elevii participanți a unor obiective turistice cu valoare istorică și culturală din județul nostru. Activitățile la care au participat elevii din grupul țintă ales vor fi coordonate de către  profesorii însoțitori, iar activitățile de vizitare a obiectivelor turistice, culturale și etnografice au fost completate în mod plăcut de activitățile de relaxare în aer liber.

             Scopul călătoriei a fost realizarea unei excursii de documentare intitulată „SUCEAVA – CARTE DE IDENTITATE” din cadrul activităţilor extracurriculare Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), În excursie au participat 18 elevi şi 3 cadre didactice din cadrul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. Criteriile de selecţie a elevilor au vizat prezenţa elevilor premianţi la olimpiade şi concursuri şcolare, a elevilor din familii monoparentale, a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor cu risc de abandon şcolar. Excursia a fost organizată de către profesorii Tiberiu Ambrozie şi Otilia Andrieş în perioada 19 – 20 octombrie 2019, cu elevi din clasele: a X-a A şi a XI – a B. Traseul excursiei a fost următorul: Suceava – Păltinoasa – Frasin – Vama – Câmpulung Moldovenesc – Rezervatia geologică “Pietrele Doamnei” – Vatra Dornei – Sadova – Vatra Moldoviţei – Pasul Ciumârna – Suceviţa – Marginea – Cacica – Suceava şi a cuprins vizitarea unor obiective turistice natural şi antropice:

  • vizitarea unor vetre de cultură şi civilizaţie bucovineană cum ar fi:

-vizitarea Muzeului „Ion Grămadă”;

-vizitarea Mănăstirii Moldoviţa;

-vizitarea Mănăstirii Suceviţa;

-vizitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Vatra Dornei;

ü odihnă activă şi relaxare în natură care a cuprins:

-traseu auto pe TransRarău, popas la Motelul Rarău, vizitarea Pietrei Şoimului;

-odihnă activă şi relaxare în Parcul Central din Vatra Dornei;

-plimbare cu telescaunul Vatra Dornei;

-vizitarea Salinei Cacica;

  • dezvoltare personală prin fotografie” care a cuprins realizarea de fotografii de către elevii participanţi de la obiectivele turistice vizitate sub îndrumarea profesorilor;

Rezultatele aşteptate privind excursia au fost:

-îmbunătățirea competențelor de comunicare şi de cunoaștere a realităților înconjurătoare pentru pentru 18 elevi;

-acumularea de noi informaţii privind resursele turistice attractive din Judeţul Suceava.

-realizarea atelierelor de lucru pentru relaxare, bună-dispoziţie şi dezvoltare personală;


Excursie în Maramureș

Activitățile extracurriculare completează activitățile de dezvoltare personală și a abilităților socio-emoționale și susțin indirect activitățile remediale prin activități realizate într-un cadrul non-formal, stimulativ pentru elevi. Excursia au fost coordonată de către coordonatorul activităților extracurriculare, care asigură comunicarea între factorii implicați în activitate și cu factori implicați în alte activități, monitorizează și evaluează activitățile, întocmește rapoartele prevăzute, coordonează selecția elevilor participanţi. Activitățile extracurriculare au fost strâns legate de activitățile remediale, de cele de dezvoltarea personală și a abilităților socio-emoționale. Aceste activități conduc direct și indirect la îndeplinirea tuturor obictivelor propuse prin proiect. Excursia a cuprins activități în strânsă legătură cu obiectivul general al proiectului, adică îmbunătățirea situației școlare a elevilor prin activități de sprijin și remediale, formale și non-formale, cunoașterea de către elevii participanți a unor obiective turistice cu valoare istorică și culturală și activități sportive și de relaxare, cum ar fi plimbări, drumeții şi activități culturale. Cadrele didactice implicate în activitățile extracurriculare comunică cu ceilalți factori implicați pentru corelarea activităților în vederea realizării unor activități cât mai atractive și mai benefice pentru elevi. Criteriile de selecţie a elevilor au vizat prezenţa elevilor premianţi la olimpiade şi concursuri şcolare, a elevilor din familii monoparentale, a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor cu risc de abandon şcolar. În excursia organizată la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava au participat elevi din clasele: a XII-a A, a XII-a B, a XI-a B. Excursia a fost coordonată de profesorii Tiberiu Ambrozie, Simona Rebenciuc si Cristina Hapenciuc şi s-a desfăşurat în perioada 11 – 13 octombrie 2019 pe traseul Suceava –  Pasul Tihuta (Castelul Dracula) – Muzeul memorial Liviu Rebreanu – Năsăud- Casa Memorială George Coşbuc – Pasul Şetref – Manastirea Bârsana – Ocna Şugatag – Săpanţa (Cimitirul vesel)  Sighetul Marmatiei (Memorialul Durerii şi Muzeul. Satului Maramuresean – Borsa – Complexul Borsa (Telescaun + Cascada Cailor) – Pasul Prislop (Manăstirea Prislop) – Valea Bistritei – Muzeul Rădăcinilor- Pasul Mestecaniş- Gura Humorului (Parcul Ariniş) – Suceava.

          Excursia a cuprins trei ateliere de lucru pentru relaxare, bună – dispoziţie şi dezvoltare personală:

· „Dezvoltare personală prin fotografie şi desen” care a cuprins realizarea de fotografii şi desene de către elevii participanţi de la obiectivele turistice vizitate sub îndrumarea profesorilor, printarea şi realizarea unei expoziţii tematice;

· „Cultură şi civilizaţie românească” care a cuprins:

-vizitarea Muzeului Memorial „Liviu Rebreanu” din judeţul Bistriţa-Năsăud;

-vizitarea Casei Memoriale „George Coşbuc” din judeţul Bistriţa-Năsăud;;

-vizitarea Muzeului Satului Maramureşean din Sighetul Marmaţiei;

-vizitarea Muzeului Etnografic Ciocăneşti, judeţul Suceava ;

· Atelierul „Distractis – odihnă activă şi relaxare” care a cuprins:

-plimbare cu telescaunul şi drumeţie la obiectivul turistic „Cascada Cailor” Borşa ;

-discoteca „Tinerii şi muzica lor” la Hotelul Salina din Ocna Şugatag;

-seară de muzică folk la Hotelul Păltiniş din Borşa;

-discoteca „Tinerii şi muzica lor” la Hotelul Păltiniş din Borşa – 2 ore;

-vizitarea „Cimitirului vesel” din Săpânţa;

          Rezultatele așteptate privind excursia au fost:

-îmbunătățirea competențelor de comunicare şi de cunoaștere a realităților înconjurătoare pentru peste 30 de elevi;

-realizarea atelierelor de lucru pentru relaxare, bună – dispoziţie şi dezvoltare personală;

-dezvoltare personală prin fotografie şi desen şi exprimarea ideilor elevilor din grupul ţintă prin realizarea unei expoziţii de fotografii şi desene de către elevii Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava;

-promovarea excursiei şi a proiectului în numărul anual al revistei proiectului ROSE „Mozaic Explorer”;

-realizarea de către elevi a unei galerii foto și o prezentare a activităților;