Misiunea şcolii

 

MISIUNEA ŞCOLII

     “Şcoala se confundă cu viaţa … una o întregeşte pe cealalta. Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet este o simplă existenţă, şi atâta tot… Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fără profesori.

ION MINULESCU

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii,  tineri şi adulţi) pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea, acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase şi dezvoltă nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi  independent.

Şcoala este vie, mereu deschisă elevilor şi cadrelor didactice care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, unde poate să-şi dezvolte personalitatea, talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Şcoala noastră educă elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european” pentru a avea un comportament ecologic.  Colaborarea cu familia a devenit o componentă educaţională de bază.

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor, cu indivizi eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură.