Viziunea

 

 VIZIUNEA ŞCOLII

        Eficienţa şi calitatea educaţiei sunt considerate premise fundamentale ale coeziunii sociale, ale cetăţeniei active, ale creşterii economice şi ale dezvoltării umane, iar școala noastră prin vocaţie şi funcţiuni, contribuie în mod esenţial la construcţia şi afirmarea noii societăţi a cunoaşterii, valorii şi învăţării.