Achiziții

REPARAȚII CURENTE ÎN CLĂDIREA COLEGIULUI TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA

1. Invitatie de participare

2. Caiet de sarcini

3. Formulare – Model

4. Contract de lucrari – Model

 

REPARATII CURENTE LA INTERNATUL COOLEGIULUI TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SUCEAVA – Etaj 1

 

1. Invitatie de participare

2. Caiet de sarcini

3. Formulare – Model

4. Contract de lucrari – Model