Documente

PAS 2021 – 2022

Organigrama 2020 – 2021

PAS 2019 – 2020

CALENDAR examen definitivare în învățământ-2019

Metodologie examen definitivare în învățământ-2019

Metodologie mobilitate personal didactic 2019

Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Tehnic ,,Samuil Isopescu”, Suceava Anul şcolar 2015-2016

Ordin privind aprobarea metodologiei cadru privind  mobilitatea personalului didactic 2016 – 2017

Codul de etică

ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

Statutul elevilor

Contract chirie cămin

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMENCS 5893 privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017


Documente financiare

Buget stat 2017

Buget local 2017

Buget venituri și cheltuieli 2017

Buget 2018

Bugete 2019

Bilanț trimestrul I buget de stat 2019

Bilanț trimestrul I buget de local 2019