Documente

 

CALENDAR examen definitivare în învățământ-2019

Metodologie examen definitivare în învățământ-2019

Metodologie mobilitate personal didactic 2019

Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Tehnic ,,Samuil Isopescu”, Suceava Anul şcolar 2015-2016

Ordin privind aprobarea metodologiei cadru privind  mobilitatea personalului didactic 2016 – 2017

Codul de etică

ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

Statutul elevilor

Contract chirie cămin

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

OMENCS 5893 privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Buget stat 2017

Buget local 2017

Buget venituri și cheltuieli 2017

Buget 2018