Despre noi

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri şi adulţi), pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica.

Asigurăm egalitatea şanselor la învăţătură, tratându-i pe elevi în funcţie de cum ar putea deveni ei. Egalizarea şanselor în societate se realizează prin sprijinul acordat copiilor în situaţii de risc, în sensul succesului şcolar şi al integrării.

Promovăm dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Colaborarea cu familia a devenit o componentă educaţională de bază.

Utilizăm metode activ-participative (învăţare interactivă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional.

Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european, pentru a avea un comportament ecologic.

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor, o şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură.

Şcoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului.

Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator / susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.

Stimulăm dezvoltarea relaţiei de parteneriat pe linia modernizării bazei didactico-materiale, perfecţionarea profesorilor şi ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.

Dorim să devenim o şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în parteneriat la evenimentele definitorii.