Beneficii

 

Beneficiile proiectului ECO Şcoala

 

Cunoaşterea caracteristicilor mediului în care trăim este extrem de importantă. Degradarea continuă a parametrilor de mediu (aer, apă, sol) este evident pentru toată lumea. Tot mai multe situaţii de criză s-au produs în ultimii ani atât în ţara noastră cât şi în lume. Poluarea râurilor
interioare şi a Mării Negre, poluarea atmosferei, deversarea deşeurilor sau a petrolului peste terenurile agricole, deprecierea stratului de ozon, încalzirea globală, dispariţia a tot mai multe specii de plante şi animale, deprecierea calităţii apelor internaţionale sunt doar o parte din cele mai cunoscute exemple de probleme globale de mediu.

În urma aplicării unui chestionar elevilor de la noi în unitate s-a constatat faptul că foarte mulți aceștia nu cunosc pericolele care amenință din ce în ce mai mult planeta Pământ, nu cunosc consecințele negative ale nerespectării mediului înconjurător.

Programul Eco – Școala, pe care îl vom derula și în acest an, prin activitățile propuse, va oferi la nivelul instituției noastre de învățământ o creștere a nivelului de conștientizare a elevilor privind problemele de mediu.

Ca urmare a derulării Programului Eco-Școala beneficiile Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava vor fi de ordin educative, civic, financiar și de imagine.

Ne propunem ca prin activitățile pe care le vom derula, proiectul să aibă impact asupra:

a.      elevilor:

– sensibilizarea acestora în receptarea frumosului din mediul înconjurător;

– conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător;

– dezvoltarea personalității elevilor prin formarea “gustului” pentru curățenie, ordine, frumos, sănătate, economie;

– luarea de inițiative în organizarea și desfășurarea activităților ecologice;

– diversificarea opțiunilor de petrecere a timpului liber;

– dezvoltarea spiritului de echipă, spiritul de competiție prin acțiuni educative care să vizeze biodiversitatea și dezvoltarea durabilă la nivel local;

– implicarea în organizarea diferitelor evenimente eco (expoziții, concursuri, mese rotunde, prezentări);

– desfășurarea procesului educative într-un mediu curat, plăcut, sănătos;

b.       cadrelor didactice:

– sporirea și diversificarea ofertei de activități extracurriculare pentru elevi;

– implicarea în diverse activități cu caracter ecologic;

– inițierea de parteneriate cu reprezentanți ai autorității locale, agenți economici, alte unități școlare

c.       școlii:

– îmbunătățirea imagini școlii în comunitatea locală;

– implicarea elevilor, a părinților în derularea unor activități de înfrumusețare a mediului ambiental școlar;

– participarea elevilor la acțiunile ecologice organizate la nivel local;

– reducerea unor cheltuieli pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;

– creșterea prestigiului școlii prin obținerea de rezultate bune a elevilor la diferite concursuri pe teme eco;

– încheierea de parteneriate cu alte unități școlare în vederea derulării unor activități comune.