Erasmus +

Diseminare proiect Erasmus+


ANUNȚ 

ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASA a -XI-a PROFIL TEHNIC

 COLEGIUL TEHNIC ,,Samuil Isopescu” Suceava organizează

 CONCURS DE SELECȚIE  a PARTICIPANȚILOR

 

în mobilitatea de formare profesională prevăzută în proiectul cu titlul: + ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+, Contract de finanțare, 2018-1-RO01-KA102-047652, elaborat și implementat de către ASSED, Suceava, în calitate de coordonator consorțiu.

Perioada de implementare a proiectului: 2018-2020

Perioada mobilității I: 05-18 mai 2019,

Locul de desfășurare a mobilitățiide formare: Centrul de formare  ”Fundación Laboral de la Construcción”, din  Granada-Spania,

Calendarul concursului de selecție:

08.11.2018- 14.11.2018 Depunerea dosarelor de candidatură
15.11.2018, Orele 14.00-16.00 Evaluarea dosarelor de candidatură
16.11.2018, Orele 10.00- 14.00 Desfășurarea concursului de selecție
16.11.2018, Orele 15.00 Afișarea rezultatelor
16.11.2018, Orele 15.30 -17.30 Primirea contestațiilor
17.11.2018, Ora 16,00 Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale
   

 

ANUNȚCONCURS DE SELECTIE + EECE+

CERERE DE inscriere Proiect Erasmus +EECE

Procedura de selectie

Anexa 3 Model CV


03.12.2020

ANUNȚCONCURS DE SELECTIE + EECE+