Teme ECO Şcoala

Temele propuse pentru anul şcolar 2016/2017:

  • “Energia”
  • Schimbarea ambientului în școală și în jurul școlii”

                         

Eco- codul:  „EU ȘI COLEGII MEI = ECO-CETĂȚENI!”

 

  Activităţile propuse

 

Activitatea

Responsabili

Participanţi

Perioada desfăşurăriii

Observaţii

Constituirea comitetului Eco – Şcoala

Profesori Elevi

 

1 – 4 noiembrie 2016

Realizat

Sondaj de opinie “Eco – Şcoala”

Prof. Grosu Cristina

 

1 – 15 noiembrie

Realizat

Ziua Internaţională a Zonelor Urbane – prezentare în aulă cu tema : Poluarea oraşelor şi sănătatea

Prof. Grosu Manuela Elev Spoială Constantin (cl X A)

Elevi

8 noiembrie 2016

Realizat

Stabilirea planului de acţiune pentru anul şcolar 2016/2017, realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor membrilor comitetului “Eco – Şcoala”

Prof. Grosu Cristina
 

14 – 25 noiembrie 2016

Realizat

Amplasarea coşurilor pentru colectarea  deşeurilor

Prof. Grosu Cristina Administrator: Crișmariu Cătălin

Elevi din comitetul Eco Şcoala

Noiembrie 2016

Realizat

Monitorizarea curăţeniei de pe holuri şi în clase

Prof. Grosu Cristina Elevii: elevii Pomohaci Claudiu IX Asp , Petrovici Emanuel X Asp, Zagan Ovidiu XI Asp,  Gavrilovici Vasile  XII A

Profesori Elevi

Permanent

 

Amplasarea în fiecare clasă a “Calendarului Eco

Profesor Chiricheș Ramona, elevii Trainoschi Alexandru IX A, Spoială Constantin X A, Grămadă Maria XI A ., Ofileanu Laurențiu XII B

Elevi

Noiembrie 2016

Realizat

Actualizarea panoului Eco şi a site-ului şcolii la secţiunea ECO ŞCOALA

Prof. Grosu Cristina Elev: Toader  Liviu XII C

 

Permanent

 

Ziua Internaţională de protest împotriva reactoarelor nucleare – prezentare cu tema : Energia nucleară între beneficii şi pericol pentru umanitate

Prof. Grosu Manuela Elev Bai Marius (cl X E)

Elevi

14 decembrie 2012

Realizat

„Crăciun ECO” – expoziţie de ornamente de Crăciun din materiale reciclabile

Prof. Grosu Cristina Prof. Grosu Manuela Elevii: Rusu Alexandru XI B, Toader Liviu XII C, Spoială Constantin X A

Elevi

Decembrie 2016

Realizat

Pãmântul – sursã de energie– prezentări PowerPoint despre poluarea mediului înconjurãtor

Prof. Ambrozie Tiberiu Elev Gavrilovici Vasile (cl XII A)

Elevi

Decembrie 2016

Realizat

Acţiune cu tema: „Energii alternative-energii ecologice!”

Prof. Grosu Cristina Prof. Șovea Angela Elevii: Pușcașu Iulian XI A, Zagan Ovidiu XI Asp

Elevi

Ianuarie  2017

Realizat

Acţiuni dedicate “Zilei Mondiale a  Apei ” şi “Zilei Mondiale a Meteorologiei”.

Ing. Delia Irimia Prof. Ambrozie Tiberiu Elevii claselor a XI-a

Elevi Porfesori

22-23 martie 2017

Realizat

Implicarea elevilor în activităţi „Ajută-i pe colegi să înţeleagă natura şi să o protejeze”.

Prof. Irimia Delia Elev Toader Liviu (cl XII C)

Elevi

Aprilie 2017

 

Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Pământului (22 aprilie) – concurs şcolar de eseuri, prezentări PowerPoint, desene şi postere

Prof. Ambrozie Tiberiu Prof. Grosu Manuela Prof. Macovei Ștefania Prof. Irimia Delia Elevii comitetului Eco – Şcoala

Elevi ai Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Invitaţi: elevi din alte unităţi şcolare, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor care se ocupă cu protecţia mediului

Aprilie 2017

 

Conştientizarea protejării mediului de către elevi şi părinţi – confecţionare şi distribuire fluturaşi – chestionare – discuţii – masă rotundă – prezentări

Prof. Grosu Cristina Prof. Grosu Manuela Prof. Irimia Delia Elevii comitetului Eco – Şcoala

Elevi Invitaţi: ·Inspectori de la Protecţia mediului – Părinţi

Mai 2017

 

Matematica în natură” –          dezbatere, concurs, prezentări PowerPoint

Prof. Macovei Monica Elev Oroșanu Alex (cl. IX B)

Elevii clasei a IX – a B

Mai 2017

 

„Soyons Eco!” – Să fim Eco!

Prof. Chibici Ana Prof. Roșu Cristina

Elevii clasei a IX –a C

Mai 2017

 

Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Mediului (5 iunie) – prezentări PowerPoint şi expoziţie de desene cu premii la care vor participa elevii din scoală

Prof. Rebeciuc Simona Elev Trainoschi Alexandru ( IX A) Elev Oroșanu Alex ( IX B)

Elevi

Iunie 2017

 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din jurul şcolii şi a căminului.

Prof. Grosu Cristina Prof. Georgescu Mariana Prof. Șovea Angela Prof. Grosu Manuela Prof. Cozmiuc Marius Elevii comitetului Eco – Şcoala

Elevi

Permanent