Anul Şcolar 2017 – 2018

ANUNŢ
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CE SUSŢIN PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
DE LIMBĂ MODERNĂ DIN CADRUL ADMITERII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

 

Săli de examen

Repartizarea pe săli a candidaților 16.05.2018

Repartizarea pe săli a candidaților – franceză oral 17.05.2018

Repartizarea pe săli a candidaților – franceză scris 17.05.2018

Repartizarea pe săli a candidaților – germană oral 18.05.2018

Repartizarea pe săli a candidaților – germană scris 18.05.2018

Rezultate engleză

Rezultate franceză

Rezultate germană

Cerere contestații

Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de către toți candidații, atât cei care au susținut proba de verificare, cât și cei cărora le-au fost recunoscute și echivalatele rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională se face în perioada 29 mai – 31 mai 2018, orele 9 – 14, de la secretariatul Colegiului  Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava

Rezultate contestații engleză

Rezultate contestații franceză

Rezultate contestații germană

Rezultate finale engleză

Rezultate finale franceză

Rezultate finale germană


 


 

 

 


 Anunț

 Pentru eliberarea actelor de studii, indiferent de anul absolvirii, nu se percep taxe (conform art. 83, alin 5 ROFUIP).


Apel de urgență 112

Telefonul copilului 116 111

Politist de proximitate ag. Radu Petrică 0744/706230


Conform Legii 15/2016, în această unitate este interzis fumatul începând cu data de 17.03.2016


TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro


 

Structura anului şcolar 2017 – 2018

 

Anul şcolar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018

Cursuri – luni. 11 septembrie 2017 – vineri. 22 decembrie 2017

Vacanţa de iarnă – sâmbătă. 23 decembrie 2017 – duminică. 14 ianuarie 2018

Cursuri – luni. 15 ianuarie 2018 – vineri. 2 februarie 2018

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă. 3 februarie 2018 – duminică. 11 februarie 2018

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 -15 iunie 2018

Cursuri – luni. 12 februarie 2018 – vineri. 30 martie 2018

Vacanţa de primăvară – sâmbătă. 31 martie 2018 – marţi. 10 aprilie 2018

Cursuri – miercuri. 11 aprilie 2018-vineri.15 iunie 2018

Vacanta de vară – sâmbătă. 16 iunie 2018 – duminică. 9 septembrie 2018

Art. 3.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 5.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel” în anul școlar 2017-2018 are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

 


 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava organizează sesiune de înscrieri pentru şcoala postliceală învăţământ de zi

Specializări:

 • Analist programator
 • Tehnician electroenergetician
 • Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Școală de maiștri – Maistru construcții civile, industriale și agricole

Cei interesaţi sunt aşteptaţi la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava cu dosarul de inscriere ce trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tip (se obţine de la secretariatul unităţii de învăţământ)
 2. Foaia matricolă absolvire liceu în original
 3. Copie certificat naştere
 4. Copie carte de identitate
 5. Adeverință medicală cu specificația clinic sănătos
 6. Dosar.

 

 În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, profil filologie

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 18 – 21 iulie 2017, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare Naţională / teze cu subiect unic clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;