Anul Şcolar 2018 – 2019

REZULTATE FINALE PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA MOBILITATEA DE FORMARE ÎN PROIECTUL + ElectroEurocompetențeprofesionale la elevi, prin Erasmus+,

Contract de finanțare, 2018-1-RO01-KA102-047652

 

Nr.

Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

                

PROBA DE EVALUARE

 

Proba practica de specialitate

LIMBA ENGLEZA

 

SCRISOARE DE

INTENŢIE

Evaluarea C.V-ului și  a  documentelor anexate, adeverința elaborată de unitatea școlară

Evaluarea- Recomandării elaborată de profesorul diriginte

REZULTAT

FINAL

STATUT

 

 

35 puncte

20 puncte 15 puncte

10 puncte

10 puncte 10 puncte  
 

Proba scrisa

 Interviu

 
1 BELDOSCHI  ROBERT 22 17,6 15 10 8 10 82,6 PARTICIPANT  
2 CIUCIUDĂU GABRIEL 24 14 12 10 8 10 78 PARTICIPANT  
3 CROITORU COSMIN 25 18 14 10 8 10 85 PARTICIPANT  
4 LASCĂR  ONESIM 17,5 14,8 10 10 8 8 68,3 REZERVA  
5 MITITIUC  ADELIN 9 13,8 10 10 8 8 58,8  
6. PRODAN  LUCIAN 22,5 15,8 10 10 8 9 75,3 REZERVA  
7. REPCIUC ALIN 8,5 12,8 9 10 8 8 56,3  
8. ROȘU  ALEXANDRU 21 14,6 14 10 8 10 77,6 PARTICIPANT  
9. ULICI  EMANUEL 24 13,4 14 10 8 10 79,4 PARTICIPANT  
  Preşedinte Comisie de selecţie,

Prof.    Delia Irimia

                                                                                                                                      Reprezentant legal,

                                                                                                                                      Prof. Amalia Popescu

 


Lista beneficiarilor programului „Bani de liceu” pentru anul școlar 2018 – 2019


 

 

 


 Anunț

 Pentru eliberarea actelor de studii, indiferent de anul absolvirii, nu se percep taxe (conform art. 83, alin 5 ROFUIP).


Apel de urgență 112

Telefonul copilului 116 111

Politist de proximitate ag. Radu Petrică 0744/706230


Conform Legii 15/2016, în această unitate este interzis fumatul începând cu data de 17.03.2016


TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100

OM 5144/2013 Strategia Anticoruptie în Educatie 2013-2015

http://www.educatiepentruviitor.ro


 

Structura anului şcolar 2018 – 2019

 

Potrivit Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3.220/2018, anul școlar 2018-2019 începe pe data de 10 septembrie 2018, se încheie pe data de 31 august 2019 și se structurează după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019

 • Cursuri: luni, 10 septembrie 2018 – vineri, 21 decembrie 2018
 • Vacanța de iarnă: sâmbătă, 22 decembrie 2018 – duminică, 13 ianuarie 2019
 • Cursuri: luni, 14 ianuarie 2019 – vineri, 1 februarie 2019
 • Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 2 februarie 2019 – duminică, 10 februarie 2019

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 11 februarie 2019 – 14 iunie 2019

 • Cursuri: luni, 11 februarie 2019 – vineri, 19 aprilie 2019
 • Vacanța de primăvară: sâmbătă, 20 aprilie 2019 – duminică 5 mai 2019
 • Cursuri: luni, 6 mai 2019 – vineri, 14 iunie 2019
 • Vacanța de vară: sâmbătă, 15 iunie 2019 – duminică, 15 septembrie 2019

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 31 mai 2019.

Programul național „Școala Altfel” se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

 


 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava organizează sesiune de înscrieri pentru şcoala postliceală învăţământ de zi

Specializări:

 • Analist programator
 • Tehnician electroenergetician
 • Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Școală de maiștri – Maistru construcții civile, industriale și agricole

Cei interesaţi sunt aşteptaţi la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava cu dosarul de inscriere ce trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tip (se obţine de la secretariatul unităţii de învăţământ)
 2. Foaia matricolă absolvire liceu în original
 3. Copie certificat naştere
 4. Copie carte de identitate
 5. Adeverință medicală cu specificația clinic sănătos
 6. Dosar.

 

 În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, profil filologie

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 18 – 21 iulie 2017, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare Naţională / teze cu subiect unic clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;