Anul Şcolar 2015 – 2016

În atenţia cadrelor didactice care participă la examenul de definitare în învăţământ


ADMITERE
– ETAPA a II – a –
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI, AN ȘCOLAR 2016-2017


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI

 Dosarul de înscriere

se va depune la C.T. ,,Samuil Isopescu” Suceava în perioada

11-15 iulie 2016 și trebuie să conțină:

 • certificatul de naștere (copie)
 • cartea de identitate (copie)
 • adeverință cu notele și media generală la Evaluarea Națională
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) – original și copie
 • fișa medicală
 • un dosar cu șină

Planificarea corigențelor și neîncheiaților pentru anul școlar 2015 – 2016 poate fi consultată dând click aici 


În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26 – 27 iulie 2016, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare Naţională / teze cu subiect unic clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;

 


 


Apel de urgență 112

Telefonul copilului 116 111

Politist de proximitate ag. Radu Petrică 0744/706230


Conform Legii 15/2016, în această unitate este interzis fumatul începând cu data de 17.03.2016


CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie 2016 – Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016 – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015 – Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015 – Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
16-17 august 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17-19 august 2016 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
18-19 august 2016 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016 – Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016 – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
29 august 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31 august 2016 – Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie 2016 – Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.