Anul Şcolar 2016 – 2017

 

Anunţ!

În atenția candidaților înscriși la învățământul profesional calificarea Mecanic auto

Deoarece numărul candidaților înscriși nu depășește numărul de locuri, luni 10 iulie 2017 NU se va organiza probă suplimentară de admitere.

Depunerea dosarelor de admitere se face în perioada 13 – 17 iulie la sediul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

 


 

Palnificare corigențe şi neîncheiaţi

 


 


 Anunț

 Pentru eliberarea actelor de studii, indiferent de anul absolvirii, nu se percep taxe (conform art. 83, alin 5 ROFUIP).


 


Apel de urgență 112

Telefonul copilului 116 111

Politist de proximitate ag. Radu Petrică 0744/706230


Conform Legii 15/2016, în această unitate este interzis fumatul începând cu data de 17.03.2016


TEL VERDE 0800816230

TEL VERDE 0800801100

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro


 

Bacalaureat 2017

Anexa nr.1 la OMENCS nr.5070 / 31.08.2016 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national -2017

CALENDARUL
examenului de bacalaureat national – 2017
Sesiunea iunie-iulie 2017

22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 – 7 iunie 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A
8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B
9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competentelor digitale – proba D
14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C
26 iunie 2017 Limba si literatura româna – proba Ea) – proba scrisa
27 iunie 2017 Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisa
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa
5 iulie 2017 Afisarea rezultatelor (pâna la ora 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestatiilor
10 iulie 2017 Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2017 Limba si literatura româna – proba Ea) – proba scrisa
22 august 2017 Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisa
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisa
24 august 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – proba scrisa
25, 28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A
28 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competentelor digitale – proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C
1 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor (pâna la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestatiilor
6 septembrie 2017 Afisarea rezultatelor finale

NOTA: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativa, Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba în situatii exceptionale prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrarile scrise ori de afisare a rezultatelor, precum i reducerea perioadei de afisare a rezultatelor.

 

 

 


 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava organizează sesiune de înscrieri pentru şcoala postliceală învăţământ de zi

Specializări:

 • Analist programator
 • Tehnician electroenergetician
 • Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Școală de maiștri – Maistru construcții civile, industriale și agricole

Cei interesaţi sunt aşteptaţi la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava cu dosarul de inscriere ce trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tip (se obţine de la secretariatul unităţii de învăţământ)
 2. Foaia matricolă absolvire liceu în original
 3. Copie certificat naştere
 4. Copie carte de identitate
 5. Adeverință medicală cu specificația clinic sănătos
 6. Dosar.

 

 În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, profil filologie

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 18 – 21 iulie 2017, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare Naţională / teze cu subiect unic clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;