Anul Şcolar 2014 – 2015

Admitere - 2015

Pentru mai multe informaţii legate de admitere va rugăm să daţi un click aici sau să accesaţi pagina admitere din secţiunea examene.


 

Învăţământ profesional de 3 ani – Etapa I

Înscrierea candidaţilor declaraţi admişi se efectuează în perioada 6 – 10 iulie 2015 pe baza următoarelor acte:

 1. Fişă de încscriere
 2. Dosar cu şină
 3. Certificat de naştere – copie
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională
 5. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII cu calculul mediei generale de absolvire – copie şi original
 6. Fişa medicală

Învăţământ Postliceal şi Şcoală de maiştri

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar dosarul de înscriere trebuie sa conţină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere (se completează la secretariatul unităţii)
 2. Certificat de naştere – copie
 3. Carte de identitate – copie
 4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
 5. Diplomă de bacalaureat / adeverinţă absolvire
 6. Foaia matricolă – copie şi original
 7. Adeverinţă medicală
 8. Dosar cu şină

Obs.: Pentru Şcoala de maiştri este necesară adeverinţă care atestă vechimea de minim 3 ani în domeniu.


 În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26 – 27 iulie 2015 la centrul din cadrul şcolii.

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – aVIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;

Repartizarea candidaţilor se face în perioada 28 – 30 iulie 2015, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în broşura de admitere.


Neregulile sau disfuncţionalităţile constatate la examenele naţionale se pot semnala la:

TEL. VERDE NAŢIONAL 0800801100 – telefon gratuit;

site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro:

TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 0800816230 - telefon gratuit


 

 


CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2015

 

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 – 29 mai 2015 –Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015 –Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 – 10 iunie 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 – 12 iunie 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015 –Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 – 26 iunie 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015 –Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015 –Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015 –Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015 –Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015 –Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015 –Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 – 9 iulie 2015 –Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015 –Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 –Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 – 21 august 2015 –Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 –Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 –Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 –Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 –Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 –Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 –Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 –Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice