Anul Şcolar 2015 – 2016

Structura anului şcolar 2015 – 2016

Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează

Semestrul I 

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanta de iarna: sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 3 ianuarie 2016 

Cursuri: luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016 

Vacanta intersemestriala: sambata, 30 ianuarie 2016 – duminica, 7 februarie 2016

Semestrul al II-lea 

Cursuri: luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 

Saptamana Scoala altfel: 18-22 aprilie 2016

Vacanta de primavara: sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016 

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016

Vacanta de vara: sambata, 18 iunie 2016 – duminica, 4 septembrie 2016

Art.3

(1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art.4

(1) Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.


Admitere - 2015

Pentru mai multe informaţii legate de admitere va rugăm să daţi un click aici sau să accesaţi pagina admitere din secţiunea examene.

 


Învăţământ Postliceal şi Şcoală de maiştri

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar dosarul de înscriere trebuie sa conţină următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere (se completează la secretariatul unităţii)
  2. Certificat de naştere – copie
  3. Carte de identitate – copie
  4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie
  5. Diplomă de bacalaureat / adeverinţă absolvire
  6. Foaia matricolă – copie şi original
  7. Adeverinţă medicală
  8. Dosar cu şină

Obs.: Pentru Şcoala de maiştri este necesară adeverinţă care atestă vechimea de minim 3 ani în domeniu.


Neregulile sau disfuncţionalităţile constatate la examenele naţionale se pot semnala la:

TEL. VERDE NAŢIONAL 0800801100 – telefon gratuit;

site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro:

TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 0800816230 - telefon gratuit


 

 


CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2015

 

Sesiunea august-septembrie 2015

13 – 17 iulie 2015 –Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015 –Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 – 21 august 2015 –Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 –Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 –Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 –Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 –Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 –Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 –Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 –Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice