Anul Şcolar 2016 – 2017

 


 

Anunț

 Pentru eliberarea actelor de studii, indiferent de anul absolvirii, nu se percep taxe (conform art. 83, alin 5 ROFUIP).


 


Apel de urgență 112

Telefonul copilului 116 111

Politist de proximitate ag. Radu Petrică 0744/706230


Conform Legii 15/2016, în această unitate este interzis fumatul începând cu data de 17.03.2016


 

Structura anului școlar 2016 – 2017

 

Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017.

Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2016 duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri – luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 4 februarie 2017 duminică, 12 februarie 2017

 

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017.

Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară – miercuri, 19 aprilie 2017 duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri – marţi, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017

Vacanţa de vară – sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017

 

Art. 3.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 5.

(1) Programul naţional “Şcoala altfel” este structurat după cum urmează: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:

 pentru învăţământul preşcolar şi primar:

 • 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016
 • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
 • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

 pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

 • 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016
 • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
 • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

(2) Intervalul aferent programului “Şcoala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

 

 


 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava organizează sesiune de înscrieri pentru şcoala postliceală învăţământ de zi

Specializări:

 • Administrator de reţele locale şi de comunicaţii
 • Tehnician electroenergetician
 • Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului

Cei interesaţi sunt aşteptaţi la secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava cu dosarul de inscriere ce trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere tip (se obţine de la secretariatul unităţii de învăţământ)
 2. Foaia matricolă absolvire liceu în original
 3. Copie certificat naştere
 4. Copie carte de identitate
 5. Adeverință medicală cu specificația clinic sănătos
 6. Dosar.

 

 În atenţia candidaţilor pentru învăţământul cu frecvenţă redusă

Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 26 – 27 iulie 2016, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Dosarele conţin următoarele acte:

 • cerere de înscriere;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluare Naţională / teze cu subiect unic clasa a VIII-a / testele naţionale / examenul de capacitate;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală;